Dimes Vocna MjesavinaVocna Mjesavina

Would you like to drink a glass of fruit juice at a carefully prepared table with your carefully prepared meals? DİMES Premium 100% Mixed Fruits contains the miracles of 7 rich fruits.

We know that some people like mixed fruits. For this reason, we offer you 7 unique fruits that give you the taste of real fruit in its most natural form. DİMES Premium 100% Mixed Fruits will be indispensable for your tables!

“Želite li popiti čašu voćnog soka za pažljivo pripremljenim stolom uz pažljivo pripremljena jela? DİMES Premium 100% miješano voće sadrži čuda od 7 bogatih plodova.

Znamo da neki ljudi vole miješano voće. Iz tog razloga nudimo vam 7 jedinstvenih plodova koji vam daju okus pravog voća u njegovom najprirodnijem obliku. DİMES Premium 100% miješano voće bit će vam neophodno za vaše stolove! “