Sırma Uz KafuUz Kafu

Coffee came together with Sırma Natural Mineral Water and a unique flavor emerged. Don’t Stop, Try It Too With Brand New Coffee Flavor!

Kafa je došla zajedno sa prirodnom mineralnom vodom Sırma i pojavio se jedinstveni ukus. Ne zaustavljajte se, probajte i to s potpuno novim okusom kave!